Sarah Neyts (1993) studeerde in 2016 af als bedrijfspsycholoog.
De principes uit haar opleiding paste ze toe op de onderwijscontext in haar boek 'Schooluitval tegengaan: binding als buffer tegen spijbelgedrag.

 • verbindend schoolklimaat
 • communicatie- en gesprekstechnieken
 • referentiekader en diversiteit
 • motiveren: zelfdeterminatietheorie
 • ontwikkeling van het kind en de adolescent

BOEK “SCHOOLUITVAL TEGENGAAN: BINDING ALS BUFFER TEGEN SPIJBELGEDRAG”

Ieder schooljaar verlaten in Vlaanderen meer dan 7.000 jongeren de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardige kwalificatie. Deze jongeren komen in een uiterst kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en dragen dat vaak hun hele leven mee.
Boek bestellen

cover boek schooluitval tegengaan

Om jongeren preventief te behoeden voor schooluitval, geeft ze in “Schooluitval tegengaan: Binding als buffer tegen spijbelgedrag” leraren, directies, CLB-medewerkers en andere professionals tips en achtergrond om een verbindend schoolklimaat op te zetten. Dat vertrekkend vanuit het eigen gedrag en de eigen verwachtingen t.a.v. leerlingen.

Een verbindend schoolklimaat zorgt ervoor dat er minder spijbelgedrag is. Het helpt om elke jongere kansrijk te laten uitstromen richting maatschappelijke integratie tot een duurzame loopbaan.

Sarah studeerde af in juni 2016 als master in de bedrijfspsychologie en personeelsbeleid. Ze maakt dan ook de link naar (a) het bevorderen van tevredenheid van leerlingen en leraren, (b) en de balans tussen demands and resources voor het uitoefenen van de job als leraar.

Lees meer...       
Haar boek “Schooluitval tegengaan: binding als buffer tegen spijbelgedrag” focust op hoe leraren via minimale gedragsaanpassingen een wereld van verschil kunnen maken in hun klas.

Verbindend werken:
voorkomt spijbelen en schooluitval, leidt tot een hogere motivatie van de individuele leerlingen en verhoogt het welbevinden en de tevredenheid van leerlingen en leraren.

VORMINGSAANBOD

De inhoud van het boek "Schooluitval tegengaan" wordt op een professionele manier overgebracht en aangeleerd. Sarah kadert het belang van schooluitval voorkomen en het werken aan een verbindend schoolklimaat.

Tijdens de vorming wordt er sterk gefocust op het verwerven van enkele vaardigheden:

 • feedback geven en ontvangen
 • duidelijke verwachtingen verwoorden en leefregels opstellen in groepsverband
 • participatie en betrokkenheid bevorderen in de klas
 • vermijden van communicatiestops
 • reflecteren op het eigen referentiekader
 • ...

Deelnemers kunnen na de vorming met concrete tips en gedragswijzigingen aan de slag.

 • Formule A

  3u vorming + 1 pauze van ‘30

  1 boek per deelnemer

  maximum aantal deelnemers: 25

 • Formule B

  3u vorming + 1 pauze van ‘30

  vast aantal boeken: 5

  maximum aantal deelnemers:
  25

Reserveer je vorming

Sarah komt ter plaatse vorming geven.
Gelieve bij een reservering steeds zelf een vormingslokaal te voorzien.
Via de reserveringsknop kunt u de gewenste vormingsdag doorgeven.
Na reservatie mag u binnen de 7 werkdagen reactie verwachten.